GDPR

Informare GDPR
Informare privind prelucrarea datelor personale la S.C. MARKET FARM CONSULT S.R.L.


La data de 25.05.2018 intra in vigoare si devin aplicabile prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste preluarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date (,,Regulament”).

1. S.C. MARKET FARM CONSULT S.R.L.prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor Regulamentului.
2. Datele prelucrate pot fi de identificare si de contact  (ex. nume si prenume, CNP, adresa, telefon, adresa de e-mail etc.), financiare (ex. conturi bancare, angajamente de plate, etc.).
3. S.C. MARKET FARM CONSULT S.R.L.aplica prelucrarea legala a datelor, conform art. 6, pct1, lit,,a”, ,,b”, ,,c” din Regulament, prin executarea contractului, indeplinirea obligatiilor legale ce revin societatii sau prin acordareaconsimtamantului.
4. Pastram datele atat timp cat este nevoie (ex. pe durata relatiei contractuale), la care se adauga o perioada suplimentara justificata in raport cu scopul prelucrarii.
5. Pentru a va putea furniza produsele si serviciile noastre, datele pot fi transmise catre terti (ex. banci, autoritati, firma curierat etc.).
6. Aveti urmatoarele drepturi: dreptul la acces de date, dreptul la rectificare, la stergere, la restrictionare, drepul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a va retrage consimtamantul. Pentu exercitarea drepturilor mentionate la punctul 6, puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. MARKET FARM CONSULT S.R.L., Str. Bogdan Serban Stan, Nr 5, Bloc 306-307, Scara C, Ap. 23, Sector 6, Bucuresti, e-mail: ofiice@biosel.ro telefon: 0752.101.803
7. Vom stabili masuri tehnice si procedurale pentru a proteja si asigura confidentialitatea, integritatea si accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni incalcarea securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu legislatia in vigoare.